FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

374
Ročná uzávierka - prechod z roku 2023 do roku 2024 v programe Fakturácia (Vizuálny systém)

374 - Ročná uzávierka - prechod z roku 2023 do roku 2024 v programe Fakturácia (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, FAKTURACIA, TOP
Tagy:
VIZUAL
FAKTURACIA
TOP
Dátum upravy: 13.12. 2023

UPOZORNENIE: Pred spustením ročnej uzávierky (pri prechode do nového roku) je potrebné odzálohovať dáta (Údržba dát/Zálohovanie) na pevný disk alebo USB kľúč.

POZOR! Ročný prevod je nevratná operácia, pri ktorej dochádza aj k mazaniu dát ! Skontrolujte či máte v menu Nastavenie/Program zaškrtnutú voľbu Automatické zálohovanie, ktorá zabezpečí vytvorenie skrytej zálohy tesne pred spustením ročného prevodu.

Postup pre vykonanie ročného prevodu

 

 1. Skôr ako sa rozhodnete spraviť prechod z roku 2023 do roku 2024:
  • Skontrolujte údaje nahodené v programe, t.j. v jednotlivých moduloch - faktúry, ..., kliknutím na tlačítko KONTROLA. Postupne spustite jednotlivé kontroly a ak vám program vypíše nejaké nezrovnalosti, upravte príslušné doklady.
  • Zaevidujte úhrady faktúr zo starého roku.
  • Znovu si spravte zálohu údajov (Údržba dát/Zálohovanie) na pevný disk alebo USB kľúč.
    
 2. Doporučujeme nastaviť rozsah kontrolných dátumov rovnako ako aj účtovné obdobie (Nastavenie/Program) na nový rok 2024.

   

 3. Spustite Ročný prevod:

  • V menu Údržba dát/Údržba dát ... vyberte Ročný prevod fakturácie .
  • Otázky, ktoré vám program zobrazí si pozorne prečítajte a až potom kliknite na príslušné tlačítko (napr. otázka Ročný prevod je nevratná operácia, pri ktorej dochádza aj k mazaniu dát!, alebo Ročný prevod by ste mali spustiť až po odzálohovaní dát a vytvorení kópie roku (firmy) v multiverzii programu).
  • Následne program ponúkne dátum uzávierky - 31.12.2023 podľa nastaveného účtovného obdobia. Samotný prevod spustíte kliknutím na tlačítko OK.
  • Po zaškrtnutí okienok Zrušiť uhradené faktúry a Zrušiť vybavené objednávky sa zmažú plne uhradené faktúry a vybavené objednávky. Program ponechá adresy, neuhradené faktúry a nevybavené objednávky.
    
 4. Po ročnom prevode:
  • Budú zmazané uhradené (vysporiadané) faktúry, predfaktúry a plne vybavené objednávky.
    
 5. Nastavenie číselných radov pre nový rok:
  • V menu Nastavenie/Pohľ., záv., faktúry/Číselné rady vyberte, pre ktoré doklady chcete nastaviť číselný rad. Zadajte Prefix a Poradové číslo (napr. 0000) a kliknite na tlačítko AKTIVUJ. Takto nastavený číselný rad bude programom automaticky ponúkaný.
 6. Teraz môžete začať vystavovať faktúry v novom roku.
 7. Pokiaľ sa budete chcieť vrátiť do starého roku:
  • je nutné urobiť zálohu údajov starého roku (do iného súboru ako máte zálohu z minulého roku) - Údržba dát/Zálohovanie a následne si ju uložte na pevný disk alebo USB kľúč.
  • teraz si môžte obnoviť údaje zo starého roka - Údržba dát/Obnova a doúčtovať potrebné doklady, po doúčtovaní je nutné urobiť zálohu údajov starého roka a obnoviť údaje z nového roka.
  • POZOR! na nechcené prepísanie údajov - pri zálohovaní si prehľadne označujte súbory!
    
 8. Po zaúčtovaní všetkých dokladov do starého roka si ručne upravte aj doklady v novom roku.