FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

519
Prevod dát z MRP Mzdy a personalistika, vizuálny systém do MRP K/S

519 - Prevod dát z MRP Mzdy a personalistika, vizuálny systém do MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 25.10. 2018

Modul Mzdy a personalistika v systéme MRP-K/S nie je pokračovaním aplikácie MRP Mzdy a personalistika Vizuálneho učtovného systému. Ide o úplne iný produkt s odlišnou obsluhou, funkcionalitou a aj štruktúrou dát.

Prebieha tak, že sa do účtovnej časti MRP K/S prevedú údaje z aplikácie Mzdy a personalistika. Vzhľadom k odišnej funkcionalite a štruktúre údajov nie je možné očakávať prevod 1:1 a prevedú sa len osobné údaje a pracovné pomery.