FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

544
Zamestnávateľ zráža zamestnancovi 45% z ceny stravného lístka. Ako postupovať v MRPKS?

544 - Zamestnávateľ zráža zamestnancovi 45% z ceny stravného lístka. Ako postupovať v MRPKS?

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 09.07. 2020

V mzdovom číselníku je potrebné nadefinovať položky reprezentujúce počet stravných lístkov, samotnú zrážku zo mzdy a príp. položku definujúcu cenu stravného lístka.

V menu vyberte Údržba - Nastavenie - Mzdy, v dialógovom okne Nastavenie vyberte záložky Mzdy - Mzdy, v zozname vyberte Mzdový číselník.1. Pridanie položky - Počet stravných lístkov

Vyberte záložku Konštanty.
Pre pridanie položky použite pravé tlačítko myši a funkciu Nový záznam alebo klávesu Ins.
V dialógovom okne Pridanie položky mzdového číselníka do poľa Identifikátor zadajte PocetListkov.
V dialógovom okne Oprava položky mzdového číselníka do poľa Názov zadajte text Počet stravných lístkov.
V rozbaľovacom zozname Jednotka nastavte hodnotu na ks.
V rozbaľovacom zozname Na pásku nastavte hodnotu na Podľa hodnoty.
Do poľa Výpočtový výraz vložte text:

begin
  Vysledok := HodnotaZoMzdyAleboNula('OdpracDniSpolu');  
end.


Kliknite na tlačítko Kontrola výrazu. Ak sa nezobrazí správa Výraz je v poriadku, je potrebné skontrolovať
výraz a chybu resp. preklep opraviť.
Ak je výraz v poriadku, dialógové okno Oprava položky mzdového číselníka zatvorte kliknutím na OK.Poznámka:
Údaj Identifikátor slúži na identifikovanie položky mzdového číselníka vo výpočtových výrazoch. Nejde o názov položky s ktorým sa stretáva používateľ pri vystavvovaní miezd alebo vo výstupných zostavách. Identifikátor môže obsahovať len písmená a číslice, nesmie obsahovať špeciálne znaky a medzery.

Poznámka:
Zamestnanec má nárok na jeden stravný lístok za každý deň v ktorom odpracuje aspoň štyri hodiny. Uvedený výraz len skopíruje obsah položky Odpracované dni spolu do položky Počet stravných lístkov, pretože momentálne nie je k dispozícii počet dní v ktorých zamestnanec odpracoval aspoň štyri hodiny. Hodnotu mzdovej položky však môže používateľ pri výpočte mzdy zmeniť podľa potreby.

2. Pridanie položky - Stravné - zrážka zo mzdy

Vyberte záložku Zrážky po zdanení. Pre pridanie položky použite pravé tlačítko myši a funkciu Nový záznam alebo klávesu Ins.
V dialógovom okne Pridanie položky mzdového číselníka do poľa Identifikátor zadajte Stravne.
V dialógovom okne Oprava položky mzdového číselníka do poľa Názov zadajte text Stravné - zrážka zo mzdy.
V rozbaľovacom zozname Jednotka nastavte hodnotu na .
V rozbaľovacom zozname Na pásku nastavte hodnotu na Podľa hodnoty.
Do poľa Výpočtový výraz vložte text:

const
  CenaListka = 3.60;
var
  PodielCenyListka: Currency;
begin
  PodielCenyListka := CenaListka * 0.45;
  PodielCenyListka := ZaokruhlitP(PodielCenyListka, 0.01);  
  Vysledok := HodnotaZoMzdyAleboNula('PocetListkov') * PodielCenyListka;
end.