FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

551
Prevod mzdy na účet v K/S

551 - Prevod mzdy na účet v K/S

Tagy: K/S, MZDY, Účet
Tagy:
K/S
MZDY
Účet
Dátum upravy: 04.04. 2019

1. Ak sa zadá nový účet pre zamestnanca bez vystavenej mzdy.
 


2. Ak zamestnanec už má vystavenú mzdu
- v príprave